הירש קלמן מא"ד

Hebrew Name: 
הירש קלמן מא"ד
German Name: 
הירש קלמן מא"ד