הירש קעסלין בה"ש

Hebrew Name: 
הירש קעסלין בה"ש
German Name: 
הירש קעסלין בה"ש