הירש רעכעלס

Hebrew Name: 
הירש רעכעלס
German Name: 
הירש רעכעלס