הירש שטראלזונד

Hebrew Name: 
הירש שטראלזונד
German Name: 
הירש שטראלזונד