העלפט, געטשליק

Hebrew Name: 
העלפט, געטשליק
German Name: 
העלפט, געטשליק