העלפט, משה

Hebrew Name: 
העלפט, משה
German Name: 
העלפט, משה