הערשל קאליש

Hebrew Name: 
הערשל קאליש
German Name: 
הערשל קאליש