הרש שווייצר

Hebrew Name: 
הרש שווייצר
German Name: 
הרש שווייצר