וואלף בב"ה ר"י באטיוויס

Hebrew Name: 
וואלף בב"ה ר"י באטיוויס
German Name: 
וואלף בב"ה ר"י באטיוויס