וואלף בר"ז מש"ב

Hebrew Name: 
וואלף בר"ז מש"ב
German Name: 
וואלף בר"ז מש"ב