וואלף בר"י

Hebrew Name: 
וואלף בר"י
German Name: 
וואלף בר"י