וואלף ברעטצפ'עלר

Hebrew Name: 
וואלף ברעטצפ'עלר
German Name: 
וואלף ברעטצפ'עלר