וואלף ב"ר בערמן פ"ל

Hebrew Name: 
וואלף ב"ר בערמן פ"ל
German Name: 
וואלף ב"ר בערמן פ"ל