וואלף מזלאטאווי'

Hebrew Name: 
וואלף מזלאטאווי'
German Name: 
וואלף מזלאטאווי'