זאקס, שלמה

Hebrew Name: 
זאקס, שלמה
German Name: 
זאקס, שלמה