זכרי' בר"פ קליף ז"ל

Hebrew Name: 
זכרי' בר"פ קליף ז"ל
German Name: 
זכרי' בר"פ קליף ז"ל