זלמן בעער

Hebrew Name: 
זלמן בעער
German Name: 
זלמן בעער