זלמן הירש

Hebrew Name: 
זלמן הירש (אב"ד ור"מ פיורדא)
German Name: 
זלמן הירש
VIAF Id: 
308282430