זלמן הירש ב"ר יוסף ליב נייאבורג

Hebrew Name: 
זלמן הירש ב"ר יוסף ליב נייאבורג
German Name: 
זלמן הירש ב"ר יוסף ליב נייאבורג