זלמן ליב אקס

Hebrew Name: 
זלמן ליב אקס
German Name: 
זלמן ליב אקס