זלמן ק"ב

Hebrew Name: 
זלמן ק"ב
German Name: 
זלמן ק"ב