זלמן שרד"פ

Hebrew Name: 
זלמן שרד"פ
German Name: 
זלמן שרד"פ