זנוויל אשר, פ"ומ

Hebrew Name: 
זנוויל אשר, פ"ומ
German Name: 
זנוויל אשר, פ"ומ