זנוויל נייאגאס

Hebrew Name: 
זנוויל נייאגאס (רב ודיין (הסכמת רבני יושבי על מדין))
German Name: 
זנוויל נייאגאס