זנוויל נייא גאס

Hebrew Name: 
זנוויל נייא גאס (יושב בבה"מ [מפרנקפורט דאודר])
German Name: 
זנוויל נייא גאס