זעליגמן אולמאן

Hebrew Name: 
זעליגמן אולמאן
German Name: 
זעליגמן אולמאן