זעקל רעגענסבורג

Hebrew Name: 
זעקל רעגענסבורג
German Name: 
זעקל רעגענסבורג