חיים בן ר' יוסף בר"פ ז"ל

Hebrew Name: 
חיים בן ר' יוסף בר"פ ז"ל
German Name: 
חיים בן ר' יוסף בר"פ ז"ל