חיים בר"א יורש

Hebrew Name: 
חיים בר"א יורש
German Name: 
חיים בר"א יורש