חיים בר"י סופר

Hebrew Name: 
חיים בר"י סופר
German Name: 
חיים בר"י סופר