חיים ב"ר אפרים בר"מ

Hebrew Name: 
חיים ב"ר אפרים בר"מ
German Name: 
חיים ב"ר אפרים בר"מ