חיים ב"ר הירץ

Hebrew Name: 
חיים ב"ר הירץ
German Name: 
חיים ב"ר הירץ