חיים משה מאשלש

Hebrew Name: 
חיים משה מאשלש (בחורי חמד)
German Name: 
חיים משה מאשלש