חלם, שלמה בן משה

Hebrew Name: 
חלם, שלמה בן משה
Occupation: