חלפן, דניאל בר"ש

Hebrew Name: 
חלפן, דניאל בר"ש
German Name: 
חלפן, דניאל בר"ש