חלפן, שלמה

Hebrew Name: 
חלפן, שלמה (גובה)
German Name: 
חלפן, שלמה