חנוך הענך במהורר שמואל זצ"ל שיק

Hebrew Name: 
חנוך הענך במהורר שמואל זצ"ל שיק
German Name: 
חנוך הענך במהורר שמואל זצ"ל שיק