טובי' בעז זצ"ל

Hebrew Name: 
טובי' בעז זצ"ל (ר"ר)
German Name: 
טובי' בעז זצ"ל