טעבלי ב"ר קאפיל ריס

Hebrew Name: 
טעבלי ב"ר קאפיל ריס
German Name: 
טעבלי ב"ר קאפיל ריס