יאזעף אפפנהיים

Hebrew Name: 
יאזעף אפפנהיים
German Name: 
יאזעף אפפנהיים