יאזעף ברוך

Hebrew Name: 
יאזעף ברוך
German Name: 
יאזעף ברוך