יאזעף גרינבוים

Hebrew Name: 
יאזעף גרינבוים
German Name: 
יאזעף גרינבוים