יאזעף הירש

Hebrew Name: 
יאזעף הירש
German Name: 
יאזעף הירש