יאזעף הירשפעלד

Hebrew Name: 
יאזעף הירשפעלד
German Name: 
יאזעף הירשפעלד