יאזעף לאצארוס לעווי

Hebrew Name: 
יאזעף לאצארוס לעווי
German Name: 
יאזעף לאצארוס לעווי