כהן, בער אשקלוא

Hebrew Name: 
כהן, בער אשקלוא
German Name: 
כהן, בער אשקלוא