כהן ק"ב, הירש

Hebrew Name: 
כהן ק"ב, הירש
German Name: 
כהן ק"ב, הירש