לביאה האלברשטאט

Hebrew Name: 
לביאה האלברשטאט
German Name: 
לביאה האלברשטאט