ליב בר"ם אפפענהיימער

Hebrew Name: 
ליב בר"ם אפפענהיימער
German Name: 
ליב בר"ם אפפענהיימער