ליב בר"מ

Hebrew Name: 
ליב בר"מ (פו"מ)
German Name: 
ליב בר"מ